Terminy kursów

Kursy związane z przewozem

towarów niebezpiecznych     

 

 17.11 Żukowo, ul. Gdyńska 37

Przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z zagrożeniem – zarówno dla przewoźnika, jak i dla środowiska naturalnego. Dlatego też, zgodnie z polskim prawem, by podjąć się pracy z tego typu towarami, należy przejść kurs ADR, który jest jedyną drogą do uzyskania uprawnień w tym zakresie

Kurs ADR dla kierowców dotyczy:

 • Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR
 • Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat mogą to uczynić w ostatnim roku ważności

Wymagania dotyczące kursu ADR dla kierowców

 •  Wiek – ukończone 21 lat;
 •  Spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Kurs ADR dla kierowców obejmuje :

 • szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas szkolenie dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;                         
 • CENA 550

 • szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;                                                                                                     
 • CENA 300 zł
 • szkolenie specjalistyczne  ADR dla klasy 1  do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego materiałów i przedmiotów wybuchowych – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;                                                       
 • CENA 300
 • szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7   do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego  materiałów promieniotwórczych – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.                                                                                       
 • CENA 300 zł

 • Zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

 • Kursy ADR dla kierowców kończą się egzaminem, co gwarantuje uzyskanieodpowiednich uprawnień do pracy oraz bezpieczeństwo i profesjonalizm wykonywania swoich obowiązków.

Polub nas na Facebooku