Terminy kursów

Kategoria C- PRAWO JAZDY OD  21 LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
pliki/michal/artykuly/katc2.jpg

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi
w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat!!

Uprawnia do kierowania:               

a)      pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b)       zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)      pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:
Teoria - 20 godz. lekcyjnych

Praktyka - 30 godz. zegarowych

Pojazdy:

DAF FA LF45
MAN TGL 12.240

MAN TGL 12.250
MAN 10.163

 Cena:  2 500zł 

UWAGA!

Osoba ubiegająca się o otrzymanie prawa jazdy kat. C, która:

- posiada prawo jazdy kat. C1 – zwolniona zostaje z części teoretycznej szkolenia oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu. Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

Cena: 1 800zł          lub

- posiada prawo jazdy kat. D lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie kategorii D  -  zajęcia praktyczne ulegają zmniejszeniu o 10 godz. zegarowych (do wyjeżdżenia 20 godzin zegarowych).

Cena: 1 500zł 

Dodatkowe jazdy:
90 zł / 1 godz. (60 minut)

Cena egzaminu:
230 zł (30 zł - teoria, 200 zł - praktyka)

Polub nas na Facebooku